Одберете хостинг пакет

 
Home
Business
Professional
Број на домени
1
до 3
до 5
Дисков простор
512 MB
1024 MB
3072 MB
Месечен сообраќај
25 GB
60 GB
150 GB
Anti-virus/Anti-spam
да
да
да
Веб статистика
да
да
да
DNS администрација
да
да
да
Webmail пристап
да
да
да
Број на e-mail адреси
неограничен
неограничен
неограничен
Број на MySQL бази
неограничен
неограничен
неограничен
 
Годишна цена
1,490 ден.
2,990 ден.
4,490 ден.
* цените се во денари и без вклучен 18% ДДВ